Polisinsats med inriktning på ungdomar i Västerås

Under torsdagseftermiddagen och kvällen kraftsamlade polisen resurser från olika enheter för att genomföra en planerad insats i Västerås. Bland annat deltog trafikpoliser, regionala insatsstyrkan, områdespoliser och hundpatruller.

Fokus för insatsen var narkotikarelaterad brottslighet och ungdomar som är eller riskerar att hamna i kriminella miljöer. Polisens resurser var främst synliga i de västra stadsdelarna i Västerås.

– Arbetet med att ingripa mot ungdomar i eller på väg in i kriminalitet är fortsatt en prioriterad fråga för hela lokalpolisområdet. Jag deltog i insatsen och fick se oroande exempel på ungdomar i otrygga miljöer, säger Sara Ekström som är lokalpolisområdeschef i Västerås.

– Det är extra viktigt att polisen arbetar med dialog och samverkan när det gäller unga personer. I vissa fall behöver polisen också använda mer hårdföra arbetsmetoder när unga personer är misstänkta för brott, det kan till exempel handla om att kroppsvisitera eller frihetsberöva någon.

Polisen arbetade med ett högt tryck under hela insatsen och det genomfördes flera husrannsakningar, personkontroller och en mindre mängd narkotika och en kniv togs i beslag.

– Som vid de flesta av den typen av insatser har det tillkommit värdefull information om olika personer, fordon och adresser som vi kan arbeta vidare med. Lokalpolisområdet kommer genomföra fler liknande insatser framöver, avslutar Sara Ekström.

Delar av resultatet från insatsen

  • 4 personer, varav tre yngre och en under 18 år, misstänkta för ringa narkotikabrott eget bruk
  • 1 person misstänkt för grovt rattfylleri
  • 1 person misstänkt för olovlig körning
  • 1 person misstänkt för brukande av falsk urkund
  • 1 kniv i beslag
  • Mindre mängd narkotika i beslag
  • Flera husrannsakningar i byggnader och fordon