Polisinsats vid fotbollsderby på Tele2 Arena den 12 september

Söndagen den 12 september klockan 15.00 spelas det en fotbollsmatch på Tele2 Arena. Då kommer extra många människor att åka kollektivt eller på andra sätt ta sig till och från arenan. Det rör sig framförallt om området från Södermalm till arenaområdet.

Arrangören beräknar att 10 000 besökare kommer till arenan. Polisen arbetar tillsammans med arrangören och värnar om en positiv stämning för att gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang.

Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att stötta arrangören i ordningsfrågor, men även för att kunna ingripa, om ordningsstörningar eller brott begås.

Kamerabevakning med UAS och kameravagn

Polismyndigheten har, i enlighet med kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, beslutat att kamerabevaka arenaområdet Tele2 Arena med intilliggande områden med UAS - Unmanned Aerial System (system för obemannade flygfarkoster) och kameravagn. Kamerabevakning med UAS kan vid behov komma att ske på platser inom det upptagningsområde som framgår av kartan från klockan 10.00 till 19.00.

Kartbild - Beslut KBL för UAS DIF-HIF 210912.

Frågor och mer information

Frågor om polisens arbete i samband med matchen besvaras under söndagen på telefon 010-56 373 53.

Mer information om matchen och arenaområdet finns på www.tele2arena.se.

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se www.sl.se.