Resultat från medborgardialog på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Lidingö

Medborgardialog 2021 genomfördes som en digital enkät.

Under perioden 1 mars 2021 till och med den 16 augusti 2021 uppmanades medborgare i Stockholms stadsdelar Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm samt Lidingö stad att besvara frågor om upplevd trygghet. Detta genomfördes med hjälp av en enkät.

 • 1 819 besvarade enkäten, en ökning med nästan 10 % jämfört med 2020.
  (Kungsholmen 296, Norrmalm 654, Östermalm 166, Lidingö stad 703).
 • Enkäten är besvarad av medborgare i alla åldrar. 78 % är mellan 25-64 år.
 • 68 % känner sig trygga/ganska trygga.
 • 67 % har mycket stort/ganska stort förtroende för Norrmalmspolisen.
 • Medborgarna upplever störst otrygghet kvällar och nätter i kollektivtrafiken.
 • I övrigt anges de största orsakerna till otrygghet vara inbrott i bostad, personrån, våldsbrott, trafikrelaterade brott samt narkotikabrott.

Önskade prioriteringar

Vid frågan vad man anser att lokalpolisområdet ska prioritera framkom:

 • Personrån.
 • Våld i offentlig miljö.
 • Bruk och försäljning av narkotika.

Dessa önskemål ligger helt i linje med lokalpolisområde Norrmalms arbete för respektive stadsdel och stad. Läs mer i medborgarlöftena.

Kommunpoliserna på LPO Norrmalm genomför medborgardialoger varje år för att stämma av hur medborgare upplever tryggheten. I år blev det en digital variant i form av en enkät på polisen.se. 

- Vi vill tacka alla medborgare som tog sig tid att besvara frågorna, säger kommunpoliserna. Resultatet är ett viktigt verktyg för oss i vårt arbete med medborgarlöften och våra prioriteringar.

Stort tack!
Kommunpoliserna
Lokalpolisområde Norrmalm

Tips på poddavsnitt