Riksmötets öppnade den 14 september påverkar trafiken i Stockholm

I samband med riksmötets öppnande den 14 september kommer trafiken i centrala Stockholm att påverkas. Trafikpåverkan är som störst mellan klockan 12.00 till 14.30 i samband med att en kortege går från Storkyrkan i Gamla stan till Riksdagen.

De huvudsakliga gatuavstängningarna i området sker mellan klockan 12.00 till 14.30 men kan också ske tidigare när polisen påbörjar det arbete som behövs inför att kortegevägen stängs helt för trafik.

Platser som kommer att stängas av under den angivna tiden är Slottskajen, Norrbro, Strömbron och Skeppsbron. Avstängningarna kan också påverka trafiken i ett större område än det som kortegevägen berör.

Fordonstrafikanter uppmanas att iaktta att det är en tillfällig skyltning gällande parkering och stoppförbud längst kortegevägen, men det finns även andra gator som i mindre omfattning påverkas av tillfälligt ändrade trafikregler från klockan 7 på morgonen den 14 september. Bilar som står där de inte får kan komma att bärgas från platsen.

Busstrafik och spårvagnar påverkas främst i samband med hästkortegen. I övrigt kan trafiken påverkas kortare perioder.  

UAS (Unmanned Aerial System även kallade drönare) kommer att användas i aktuellt område under den berörda tiden.

Mer om riksmötets öppnande kan du läsa på riksdagens hemsida och mer om hur kollektivtrafiken påverkas hittar du på sl.se.