Science Safari och polisen samverkar i unikt pilotprojekt

Flera personer framför en grön buss.

Presskonferensen hölls på Halmstads slott. Anneli Svensson, kommunpolis Falkenberg, Pererik Andreasson, forskare, Högskolan i Halmstad, Daniel Ljungberg, områdespolis Laholm, Charlotte S Helin, verkstadspersonal, Science Safari, John Fant, områdespolis Falkenberg och Landshövding Brittis Benzler framför den gröna bussen som ska vara med i kommunerna. Bild: GithThedvall

Med lekfulla experiment för hela familjen hoppas polisen i Halland och Science Safari öka kunskapen om kriminalteknik. Vid fyra tillfällen i höst finns möjlighet att besöka experimentparken Bli fångad av polisen!

Under fyra lördagar i höst besöker den ideella föreningen Science Safari och polisen i Halland fyra kommuner för att väcka intresse för naturvetenskap och teknik; Laholm, Halmstad, Falkenberg och Hylte. Genom att bygga upp en experimentpark är syftet att öka kunskapen om kriminalteknik och polisens arbete.

Charlotte S Helin i den ideella föreningen Science Safari är ansvarig för planeringen av dagarna.

– Genom att besökarna får testa olika saker i våra experiment hoppas vi väcka nyfikenhet och öka kunskapen om hur viktig vetenskapen och kriminaltekniken är i polisens arbete, säger hon.

Experimentpark byggs upp

På centrala torg i respektive stad byggs en park med ett trettiotal experiment med fokus på kriminalteknik. Alla åldrar är välkomna men experimenten lämpar sig bäst för dem som är 10 år och äldre. För de yngsta barnen finns det lekstationer som ska väcka tankar och idéer om naturvetenskap och teknik.

– Vår förhoppning är att de som kommer ska få ökad kunskap om polisens arbete framför allt när det gäller brottsutredningar där teknisk bevisning får en allt större roll. Men framför allt ser vi detta som ett bra sätt att skapa givande möten och samtal, säger Anneli Svensson som är kommunpolis i Falkenberg.

Fyra lördagar i fyra kommuner

Fyra lördagar i höst finns möjlighet att besöka experimentparken Bli fångad av polisen. Klockan 10.00 till 14.00 dessa dagar finns polisen och Science Safari på följande platser i kommunerna:

  • Laholm, 18 september, Stortorget
  • Halmstad, 25 september, Stora torg
  • Falkenberg, 2 oktober, Rådhustorget
  • Hylte, 9 oktober, Örnatorget

Övriga medverkande i Bli fångad av polisen är Högskolan i Halmstad och Hallands Konstmuseum.