Statsbesök påverkar innerstadstrafiken

I samband med ett statsbesök från Tyskland 7-9 september kommer trafiken i centrala Stockholm att påverkas. Trafikpåverkan är som störst vid lunchtid tisdagen den 7 september, i samband med att en hästkortege går från Hovstallet till Slottet.

Trafiken längst med kortegevägen påverkas under förmiddagen när polisen påbörjar det arbete som behövs inför att kortegevägen stängs helt för trafik. Detta sker vid 11-tiden och gäller till dess att kortegen har anlänt till Slottet vilket beräknas vara vid 12-tiden. Polisen är medveten om att den nödvändiga avstängningen påverkar trafiken i ett större område än det som kortegevägen berör. Till exempel kan det vara problematiskt att köra ner på Skeppsbron norrut från Hornsgatan under tiden som kortegevägen är avstängd då det finns svårigheter att leda om trafiken på ett enkelt sätt. 

Hästkortegen kommer att gå: Väpnargatan – Nybroplan – Hamngatan – Kungsträdgårdsgatan – Strömgatan – Norrbro – Slottskajen – Skeppsbron – Slottsbacken. 

Fordonstrafikanter uppmanas att iaktta att det är en tillfällig skyltning längst kortegevägen, men det finns även andra gator som i mindre omfattning påverkas av tillfälligt ändrade trafikregler under tiden som statsbesöket pågår. Busstrafik och spårvagnar påverkas främst i samband med hästkortegen. I övrigt kan trafiken påverkas kortare perioder vid fordonseskorter till och från de olika besöksplatserna.  

Polisen i region Stockholms arbete i samband med statsbesöket är att ansvara för eskorter och yttre bevakningar på de platser som besöks. En del poliser kommer bära förstärkningsvapen, för att kunna avbryta hot eller en pågående våldshandling. 

UAS (Unmanned Aerial System, vilket är obemannade flygfarkoster, även kallat drönare) kan komma användas främst vid hästkortegen samt vid besök på Riksdagen och vid Tyska kyrkan som ett komplement till övrig bevakning.

Transportstyrelsen har på begäran av Polismyndigheten beslutat om ett tillfälligt restriktionsområde över delar av Stockholm. Detta gäller 2021-09–07 klockan 04.00-16.30 UTC, dvs 06:00-18:30 lokal tid.