Trafiksäkerhetsveckans resultat i polisregion Stockholm och Gotland

Under vecka 37 genomfördes en trafikvecka som fokuserade på hastighet i syfte att öka trafiksäkerheten. I regionen rapporterades 1295 förare för att ha överskridit hastighetsbegränsningen. 89 av dessa fick sina körkort omhändertagna.

– Att hålla hastighetsbegränsningarna är viktigt för trafiksäkerheten, men det är långt det enda vi tittar på vid kontrollerna. Att förarna är uppmärksamma i trafiken, håller avstånd med mera är också viktigt för att trafikanterna ska komma tryggt och säkert dit de ska, säger Thomas Forsberg som är trafikansvarig i polisregionen.

Kontrollerna har skett både öppet med polismålade fordon där laserinstrument använts som mätmetod, men också dolt med civila polisfordon. Utöver att mäta hastigheten har poliserna även kontrollerat fordon och beteenden i trafiken.

Vid en trafikkontroll på Magelungsvägen vid Farsta IP rapporterades 13 förare för att de använt mobiltelefon vid körningen. Polispatrullerna rapporterade dessa förare med ordningsbot på 1500 kronor. Fler förare än de som rapporterades uppvisade samma beteende men polispatrullerna hann inte med att stoppa alla.

Bortsett från trafikbrotten har andra brott uppdagats under kontrollerna. Bland annat blev 13 personer rapporterade för narkotikabrott och fem personer omhändertogs enligt utlänningslagen.