Trafikkontroller för säkerhetens skull

Förra veckan genomförde polisen en nationell trafikvecka för att öka trafiksäkerheten på våra vägar.

Under trafikveckan genomfördes ett ökat antal hastighetskontroller runt om i landet, så även i region Nord.

Forskning visar att hastigheten en av de faktorer som påverkar mest hur allvarliga konsekvenser en trafikolycka får. Det handlar både om skador hos den som färdas i ett fordon, men även hos oskyddade trafikanter som till exempel cyklister eller gående.

Enligt Trafikverket kör ungefär hälften av alla fordonsförare för fort. Dödsfall i vägtrafikmiljön kan drabba vem som helst. Mellan januari och juli 2021 har 93 personer omkommit i trafiken i Sverige.

Syftet med polisens trafiksäkerhetsarbete är att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

– Vi vill passa på att påminna om att vi nu går mot mörkare och kallare tider vilket innebär att sikten försämras och risken för halka ökar och det blir ännu viktigare att anpassa hastigheten, säger Daniel Pettersson, chef för trafiksektionen i region Nord.

Antal ordningsböter gällande hastighetsöverträdelser utfärdade vecka 37:

Norrbotten: 371

Västerbotten: 22

Västernorrland: 334

Jämtland: 33

Trafiksektionen utfärdade 109 ordningsböter över hela regionen.

Under veckan utfärdades totalt 869 ordningsböter gällande hastighetsöverträdelser i hela region Nord, varav 193 ordningsböter utfärdades till förare som körde 6-9 km/h över tillåten hastighet.