Tryggare och mer inbjudande stationsområden

Bildkollage - foton från stationerna i Vårgårda, Herrljunga, Alingsås, Lerum och Floda.

Polisen ökar sin närvaro och synlighet vid stationsområdena i lokalpolisområde Alingsås fyra kommuner.

I ett gemensamt medborgarlöfte med de fyra kommunerna i lokalpolisområde Alingsås – Alingsås, Herrljunga, Vårgårda och Lerum planeras olika åtgärder för att göra stationsområdena tryggare och mer inbjudande. Västtrafik och Trafikverket deltar också i denna nya lokala samverkan. 

Stationsområdena är viktiga knutpunkter och platser där många av invånarna rör sig regelbundet. Statistik över anmälda brott, enkätundersökning med boende i de fyra kommunerna och kvalitativa intervjuer ligger till grund för satsningen på att fokusera på stationsområdena ur ett trygghetsperspektiv. 

De konkreta åtgärder som polisen utlovar är ökad närvaro i vardagen på stationsområdena och brottsbekämpande arbete mot narkotika och ordningsstörningar. Polisen bidrar också till att ta fram en löpande lokal lägesbild i samverkan med övriga parter som också genomför åtgärder och aktiviteter. Polisens volontärer och Västtrafiks trygghetsvärdar kommer bland annat att användas i arbetet.

– Det är viktigt att skapa ett stort lokalt engagemang kring utvecklingen runt stationerna, säger Johan Lundberg, lokalpolisområdechef i Alingsås. 

Kommunerna ska bland annat arbeta med förändringar i den fysiska miljön som kan ha påverkan på ökad trygghet och minskad brottslighet. Trafikverket kommer att bidra med städ och underhåll för att förebygga skadegörelse och nedskräpning. Västtrafik närvarar regelbundet med trygghetsvärdar på stationsområdena. 

Medborgarlöftet gäller från september 2021 och ett år framåt. 

Här kan du läsa mer om medborgarlöftet.