Allmän sammankomst i Rinkeby

På långfredagen kunde en tillståndsgiven allmän sammankomst genomföras i Rinkeby trots ordningsstörningar. Vid polisinsatsen var boende i området till stor hjälp.

Den allmänna sammankomsten inleddes strax efter klockan elva och trots att det samlades en del personer på platsen som hade invändningar mot den allmänna sammankomsten så var situationen till en början lugn.
– Vi har sett många goda exempel på civilkurage hos de boende i området. De har bland annat ingripit och pratat personer till rätta. Deras insatser och andra initiativ som tagits i området, har varit till stor hjälp för den här polisinsatsen, säger Anders Rissel, biträdande chef polisområde Stockholm nord.

Grundlagsskyddade rättigheter upprätthållna

Den allmänna sammankomsten hade tillstånd mellan kl 11 och kl 15, men när den pågått i tre timmar fick den avbrytas något i förtid då fler personer kommit till platsen och opinionsyttringarna eskalerat med stenkastning mot polis.
Totalt greps åtta personer för bland annat våldsamt upplopp, försök till misshandel och brott mot knivlagen.
– Vårt mål var att den grundlagsskyddade yttrande- och mötesfriheten skulle upprätthållas både för den tillståndsgivna allmänna sammankomsten och för eventuella motdemonstranter. Trots att den tillståndsgivna allmänna sammankomsten nu fick avbrytas i förtid anser vi att målet uppfyllts, säger Anders Rissel.
– Stenkastning och annat våld vid allmänna sammankomster är dock inget som tolereras och nu vidtar ett utredningsarbete med de misstänkta brotten.