Allt fler säger nej till telefonbedragarna

Telefonbedrägerierna i Gävleborg, Uppsala och Västmanland fortsätter, men polisen i region Mitt märker nu att fler målsäganden än tidigare inte låter sig luras.

Polisen i region Mitt får fortsatt in ett stort antal anmälningar om telefonbedrägerier. Vanligast för stunden är att bedragaren utger sig för att ringa från Polismyndigheten, banken, inkasso- eller telebolag. Men flera av telefonbedrägerierna har aldrig fullbordats.  

– Upplevelsen hos flera av oss som arbetar med bedrägerier är att fler målsäganden än tidigare säger emot bedragarna och lägger på telefonen, säger Maria Karlsson som arbetar brottsförebyggande mot bedrägerier på polisen i region Mitt.

I flera av anmälningarna finns uppgifter om att bedragarna har blivit irriterade och själva lagt på telefonen när de mötts av misstänksamhet och ifrågasättanden från någon som de har försökt lura.

– Det är svårt att säga exakt vad som har gjort att nu fler personer är vaksamma mot telefonbedrägerier. Polisens återkommande informationskampanjer och brottsförebyggande arbete i kombination med medias rapportering om bedrägerier skulle kunna vara några av anledningarna till detta.   

Även om bedrägerierna inte fullbordas innebär det att målsäganden har blivit utsatt för ett försök till bedrägeri, vilket är brottsligt.

– Det är såklart många som fortfarande blir lurade, men jag tycker det är viktigt att förmedla budskapet att det finns många ärenden där faktiskt personer agerar på ett sätt som gör det omöjligt för bedragarna att komma över pengar.

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier

  • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
  • Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
  • Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet.
  • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
  • Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

    Läs mer: Telefonbedrägerier – skydda dig (polisen.se)