Anmälan om hets mot folkgrupp ska prövas av åklagare

En privatperson har gjort en anmälan om hets mot folkgrupp efter helgens allmänna sammankomst i Malmö. Polisen har lämnat ärendet vidare till åklagare för prövning.

Anmälaren menar att muslimer under manifestationen utmålades som ”problemet i samhället” och i övrigt beskrev muslimer i nedsättande ordalag. Polisområde Malmö har inlett en förundersökning och i diskussion med åklagarmyndigheten gjort bedömningen att uttalandena tillsammans med det sammanhang de framförts i sammantaget skulle kunna utgöra ett brott. Ärendet är nu överlämnat till åklagare för prövning.

Frågor från media hänvisas till polisens presstalesperson 010 -56 152 00