Använd nationellt id-kort för resa inom EU/EES/Schengen

Ska du resa inom EU/EES/Schengen kan du med fördel ansöka om nationellt id-kort. Ett nationellt id-kort kan du hämta ut inom cirka fem arbetsdagar efter ansökan medan du i nuläget får vänta på ditt pass i flera veckor.

Den leverantör som trycker passböcker har på grund av det höga trycket fått svårare att leverera den mängd som Polismyndigheten och de svenska medborgarna efterfrågar. Det gör att det kommer bli längre tider för att få sitt pass efter godkänd ansökan. Polisen uppmanar därför dig som kan att ansöka om nationellt id-kort om du endast ska resa inom EU/EES/Schengen

Ska du resa inom EU/EES/Schengen kan du ansöka om ett nationellt id-kort istället. Då får du garanterat din handling inom cirka fem arbetsdagar. Vi ser redan nu att leverantören har svårt att producera passböcker i den omfattning Polismyndigheten önskar och därför kommer leveranstiden av pass till våra medborgare bli längre än tidigare, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för nationella särskilda händelsen Pass.

Har du bokat tid för pass men istället vill ansöka om nationellt id-kort kan detta ändras på passexpeditionen. Observera att inget annat id-kort förutom nationellt id-kort utfärdat av Polismyndigheten är en giltig resehandling.

Nationellt id-kort för resa inom EU/EES/Schengen

Nationellt id-kort utfärdas av Polismyndigheten och är en godkänd resehandling inom EU/EES/Schengenområdet. Ska du resa till ett land inom EU/EES/Schengen uppmanas du därför ansöka om nationellt id-kort. Tillgången på nationella id-kort är god och du får ditt nationella id-kort på ca fem arbetsdagar efter ansökan.

Nationellt id-kort innehåller information om nationalitet och biometriska data. Det är det säkraste sättet att legitimera sig även inom Sverige då det är svårare att förfalska och polisen har en e-tjänst för att kontrollera giltigheten.

Pass för resor utanför EU/EES/Schengen

Ska du resa till ett land utanför EU/EES behöver du ett pass. Efter godkänd ansökan tar det idag cirka tre veckor innan du kan hämta ditt pass och leveranstiden ändras hela tiden och är beroende av leverantörens förmåga att tillverka svenska passböcker.