Arbetsplatsinspektion i Skellefteå

Den 7 april genomfördes en myndighetsgemensam arbetsplatsinspektion vid en större byggarbetsplats i Skellefteå.

Vid arbetsplatsinspektionen kontrollerades flera olika byggföretag. 

Polisen hade en brottsförebyggande inriktning på insatsen med syfte att visa på vikten av att det görs löpande kontroller av företag och arbetstagare under pågående byggprojekt. 

Arbetsmiljöverket kontrollerade 13 företag, där de flesta kommer att få krav på att åtgärda olika slags brister. Vid vissa arbeten fanns till exempel inte tillräckliga skydd som ska hindra byggarbetarna från att falla ner från höga höjder och skada sig. Några grävmaskiner och lyftkranar var inte besiktigade på korrekt sätt och därmed osäkra att använda. I en schakt var det också risk för att jord skulle kunna rasa på dem som arbetar där. Ett företag riskerar att få betala sanktionsavgift för brister i besiktning av grävmaskin. Arbetsmiljöverket träffade också på utländska arbetstagare som inte vara anmälda som utstationerade i Sverige av sina arbetsgivare. 

Skatteverket genomförde kontroll av personalliggare på åtta företag. Brister upptäcktes i form av att fyra personer inte var inregistrerade för arbetspasset. Bristerna kommer att leda till att kontrollavgifter för de aktuella företagen påförs på fyrsiffriga, och i vissa fall, femsiffriga belopp. 

Omfattande industrisatsning

I norra Sverige pågår en omfattande industrisatsning. Mycket pengar satsas i dessa projekt och det kommer att generera många arbetstillfällen. Men i och med detta finns också en risk för ökad arbetslivskriminalitet. 

Den myndighetsgemensamma samverkan syftar till minska brottsligheten avseende utnyttjande av arbetskraft, genom människohandel och människoexploatering, den ekonomiska brottsligheten avseende utnyttjande av välfärdssystemen på felaktiga grunder samt undanhållande av stora ekonomiska summor från samhället samt brotten mot arbetsmiljölagstiftningen. 

En del av ett regeringsuppdrag

Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet.

De nio myndigheter som samverkar är Arbetsmiljöverket, Polisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Jämställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet genomför kontroller utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning..

Mer information om myndighetsgemensamma kontroller finns på Arbetsmiljöverkets webbplats


Kontaktperson för media gällande arbetsplatsinspektionen i Skellefteå:

Katarina Johansson
Gruppchef gränspolisen, Polismyndigheten, tel. 010-5637151

Madeleine Wahter
Sektionschef, Arbetsmiljöverket, tel. 010-7309290.