Åtgärder för fler passtider i polisregion Stockholm

Polisen i region Stockholm arbetar intensivt med att skapa fler passtider. Från 16 mars till 8 april har 72 053 nya bokningsbara passtider släppts.

Polisen i Stockholm arbetar hårt för att möta den omfattande efterfrågan för att förnya sitt pass. Detta sker på flera sätt, bland annat genom att rekrytera mer personal till passverksamheten samt att befintlig personal arbetar övertid för att ytterligare öka tillgängligheten genom att erbjuda tider utanför ordinarie öppettider.

Myndigheten skapar även fler utbildningstillfällen internt och kommenderar anställda från andra verksamheter inom polisen för att ytterligare bemanna passexpeditionerna.

Det är viktigt att möta medborgarnas efterfrågan på fler passtider. Myndigheten har en serviceskyldighet vi ska leva upp till. Vi behöver därför kraftsamla i regionen för att minska passköerna. De flesta passexpeditionerna i Stockholm, särskilt de större, har nu släppt bokningsbara tider utanför ordinarie öppettider även på helgerna, säger Therese Tjeder Franzén, biträdande kommenderingschef.

Nya tider släpps löpande. Polisen startade en regional särskild händelse den 16 mars. Sedan dess och fram till fredag den 8 april har 72 053 tider gjorts tillgängliga utöver de ordinarie tider som redan fanns i bokningssystemet. Tiderna gäller perioden 16 mars till september i år. Det motsvarar ungefär en och en halv månads ordinarie passproduktion i region Stockholm inklusive Gotland.

Situationen har lett till ett kraftigt ökat tryck på provisoriska pass på Arlanda. Provisoriska pass gäller för en resa och kan tidigast ansökas 72 timmar före avresa.

Efterfrågan på provisoriska pass på Arlanda är just nu större än den kapacitet gränspolisen är dimensionerad för att hantera.