Flygförbud och kamerabevakning i Lund under valborgsmässoafton

  • Karta över restriktionsområde, valborg i Lund 2022
    Restriktionsområdet där flygförbud råder.
  • Karta över UAS bevakningsområde under valborg i Lund 2022.
    Område som kamerabevakas under valborgsfirandet i Lund.
1/2

Som ett led i arbetet med säkerheten kring årets valborgsfirande i Lund har beslutats om flygförbud och kamerabevakning i stadens centrala delar.

Med anledning av valborgsfirandet i Lund som tidigare år (före pandemin) brukat locka ett stort antal besökare till Stadsparken i Lund har beslut fattats om flygförbud samt kamerabevakning i de centrala delarna av staden.

Flygförbud (restriktionsområde)

Transportstyrelsen har beslutat om upprättande av tillfälligt restriktionsområde i centrala Lund den 30 april 2022 klockan 08:00 till 24:00 lokal tid (06:00-22:00 UTC-tid).

Ett förbud mot flyg inom området ger Polismyndigheten möjlighet att på ett säkert sätt övervaka och säkerställa säkerheten under valborgsfirandet.

Flygning inom området är förbjudet med luftfartyg inklusive IFR skolflygning, RPAS/UAS, skärmflyg och modellflyg med undantag för luftfartyg för polisverksamhet och polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning och SAR-uppdrag samt IFR-flyg till/från Sturup/Kastrup med i förväg inlämnad ICAO-färdplan.

Överträdelse mot flygförbudet (restriktionsområdet) kan t.ex. medföra böter.

För övriga tillfälliga restriktionsområden hänvisas till kontroll i AIP SUP.

Kamerabevakning

Delar av centrala Lund samt Stadsparken med intilliggande gator kommer att kamerabevakas av polisen i samband med valborgsfirandet. För ändamålet används dels obemannade luftfarkoster, så kallade drönare/UAS (som alltså är undantagna från flygförbudet, se ovan), dels fasta och rörliga kameror monterade på byggnader eller stolpar.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

UPPDATERING 26/4 (nytt klockslag för UAS, se fetstil)
Flygning med polisens UAS sker mellan klockan 07:00-16:00 den 30 april, och den fasta kamerabevakningen från den 29 april klockan 12:00 till och med den 1 maj klockan 06:00.