Fortsatt högt förtroende för polisen

Förtroendet för polisen håller sig fortsatt på en hög nivå. Det visar årets nationella SOM-undersökning som kartlägger den svenska allmänhetens vanor och attityder, exempelvis förtroendet för medier och institutioner.

– Det är glädjande att vi ligger på en stabilt hög nivå när det gäller allmänhetens tilltro till oss, säger rikspolischefen Anders Thornberg.

71 procent anger att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för polisen, samma nivå som i fjol. Sedan 2016 har förtroendet för polisen ökat något varje år.

Högst förtroende i årets undersökning har sjukvården, där 79 procent anger att de har mycket eller ganska stort förtroende. Sjukvården har legat i toppen sedan 2020, det vill säga då coronapandemin startade.

När svenskarna listar sina viktigaste samhällsfrågor ligger brotten i topp i undersökningen, liksom i fjol. Organiserad brottslighet är också den fråga som flest svenskar anger att de oroar sig för inför framtiden. 67 procent uppgav att de är mycket oroade för organiserad brottslighet, jämfört med 48 procent i Som-undersökningen som gjordes hösten 2017, det vill säga före förra valet.

Undersökningen genomfördes mellan den 13 september och 30 december 2021, det vill säga före stora världshändelser som omikronvågen av coronapandemin, kriget i Ukraina och vinterns höga el- och drivmedelspriser.

Ytterligare undersökning

Den 22 mars presenterades den årliga Förtroendebarometern, utförd av mätföretaget Kantar Sifo. Den visade att förtroendet för polisen ökat med tre procentenheter från 73 procent i fjol till 76 procent i årets mätning. Mätningen genomfördes i slutet av februari till och med början av mars i år.

Polisen har i Förtroendebarometern uppvisat en uppåtgående trend sedan 2017 då förtroendet uppgick till 54 procent.

Sjukvården låg även i år i Förtroendebarometerns topp, tätt följt av Polismyndigheten samt universitet/högskolor, Systembolaget och Sveriges Radio. Sedan 2016 har Försvarsmakten ökat mest i förtroende hos svenskarna. Lägst förtroende har Huawei, följt av Facebook, Twitter och Flashback. MSB stod för den största ökningen och ökade sitt förtroende med 14 procentenheter. 

LÄS MER: På Göteborgs universitets webbplats hittar du presentationer av resultaten från SOM-undersökningarna

Om undersökningen

SOM-institutet finns vid Göteborgs universitet. Förkortningen SOM står för samhälle, opinion och medier.

Frågor skickas med post till personer i åldern 16–85 år, som valts ut slumpmässigt ur folkbokföringen.

Andelen svarande i de årliga undersökningarna har sakta sjunkit från cirka 65–70 procent på 1980-talet till ungefär 50 procent de senaste tio åren. I höstas tillfrågades 24 500 personer. 48 procent av dessa svarade.