Förundersökning om krigsbrott i Ukraina

Personer som blivit utsatta för eller bevittnat våld mot civila i Ukraina uppmanas att ta kontakt med polisen.

Åklagarmyndigheten i Sverige har inlett en strukturell förundersökning för att kunna utreda misstankar om krigsförbrytelser i Ukraina. Syftet är att så tidigt som möjligt säkra bevisning som kan finnas i Sverige för att kunna använda den i framtida rättsprocesser antingen i Sverige, i annan stats domstol eller i en internationell domstol.

Detta sker genom att metodiskt samla in information från personer och olika källor. Det finns även möjlighet att hålla förhör inom ramen för pågående förundersökning.

Den som har blivit utsatt för eller vittne till krigsförbrytelser i Ukraina uppmanas att kontakta polisens grupp för utredning av krigsbrott vid nationella operativa avdelningen (Noa). Polismyndigheten har för ändamålet tagit fram särskilt informationsmaterial om krigsbrott på ukrainska och ryska.

Hur svensk polis arbetar med att utreda krigsbrott och hur du kontaktar krigsbrottsgruppen

Åklagarmyndighetens nyhet: Svensk förundersökning inledd om misstänkta krigsbrott i Ukraina