Gängkriminella får 30 år i spanskt fängelse

Ett nära samarbete mellan spansk och svensk polis har resulterat i långa fängelsedomar för tre ledande aktörer inom kriminella nätverk i Malmö.

De tre männen döms till vardera 30 års fängelse för två hänsynslösa sprängdåd i södra Spanien i oktober 2018. Mirakulöst nog kom ingen till skada i dåden som kopplats till uppgörelser i kriminella kretsar.

Misstankarna riktades tidigt mot flera medlemmar i ett brottsnätverk i Malmö. Spansk och svensk polis har haft ett tätt samarbete både kring utredningarna om sprängningarna och kring två mord som också inträffade i Spanien 2018.

- Kriminella nätverk jobbar internationellt och det måste också polisen göra för att lösa de här allvarliga brotten. Vi har haft ett utmärkt samarbete med spansk polis med parallella utredningar för att få framfart, säger Peter Andersson, chef aktionsgruppsektionen i Syd som arbetar mot grov organiserad brottslighet

Under utredningens mest kritiska faser har spansk polis varit på plats i Malmö och svensk polis i Spanien, bland annat vid ett koordinerat tillslag mot flera misstänkta i nätverket i november 2018. Vid insatsen i Malmö greps sex män med koppling till den grova organiserade brottsligheten. Genom en europeisk arresteringsorder utlämnades de till Spanien. Två av dessa har nu fått sina domar för sprängdåden.

- De här männen har varit aktuella i flera utredningar kring dödligt våld i Malmö. Det är en stor framgång att de, för brott begångna i Spanien, inte längre kan driva på våldsspiralen i vår stad, säger Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö.

I höst ska åtal väckas angående de två morden i Spanien. En av männen som dömts för sprängdåden är aktuell även i den utredningen.