Gårdagens våldsamma scener kan aldrig accepteras

Bild PÅ Malena Grann chef Polisregion Öst.

Malena Grann, chef Polisregion Öst. Bild: Foto: Polisen

Under gårdagskvällen uppstod våldsamma upplopp i Linköping och Norrköping inför genomförandet av tillståndsgivna allmänna sammankomster. Malena Grann, chef för Polisregion Öst skriver om sin reaktion så här dagen efter.

Det är självklart viktigt att det ska finnas utrymme i ett öppet demokratiskt samhälle att kunna reagera på vad andra säger vid en allmän sammankomst. Det är en grundlagsskyddad rättighet. Men scenerna som vi såg i Skäggetorp och Navestad under gårdagskvällen var något helt annat. Vi kan aldrig acceptera den här typen av våldsamt beteende som försätter allmänheten, polisens personal och de aktiva individerna själva i en våldsam och farlig situation.

Det här agerandet kommer att få konsekvenser. Vi jobbar intensivt med att kunna lagföra så många som möjligt av de individer som begått brottsliga handlingar igår.  Vi har bra teknisk bevisning med filmer över hela händelseförloppet så jag har goda förhoppningar om att många kommer kunna åtalas för olika brott under gårdagen. Vi tar också gärna emot mer filmer och bilder från de olika förloppen. Hör av dig till polisen om du har material vi kan få nytta av.

Polisen har som uppgift att säkerställa att allmänna sammankomster ska kunna genomföras, de har ett starkt skydd. Inför gårdagens allmänna sammankomster hade vi tagit ut en resurs för att kunna upprätthålla ordning och säkerhet utifrån aktuell lägesbild och erfarenheter från tidigare tillfällen. Redan innan arrangören var på plats i Linköping uppstod våldsamma upplopp med bland annat bilbränder, stenkastning och andra fysiska attacker mot polispersonal och vår utrustning. Flera kollegor och polisfordon skadades och vi gjorde ett aktivt val att taktiskt backa undan.

Lägesutvecklingen följs noga vid händelser som detta och ibland är det klokare med ett defensivt förhållningssätt i syfte att inte eskalera våldet med risk för större skador för allmänheten eller polisen. Vi bedömde att det var läge att tillkalla förstärkning från övriga delar av landet. Det är en styrka i att vi numera är en svensk polis där vi tillsammans löser uppkomna situationer med resurser även från andra regioner och avdelningar.

Gårdagens händelser är olycklig för vårt långsiktiga arbete i Skäggetorp och Navestad, som båda finns på vår lista över utsatta områden. Där har vi tillsammans med andra samverkande aktörer länge jobbat ihärdigt framåt för att kunna vända trenden. Självklart blir det här då ett steg bakåt men dels tror jag att detta kommer göra oss mer motiverade i vårt fortsatta arbete. Dels är jag övertygad om att den positiva kraften av alla samverkande funktioner i dessa områden är större än det negativa som vi fick se under gårdagen.

Polisen får många frågor om varför vi väljer att ge tillstånd till en allmän sammankomst som denna. Jag förstår frågan men för det första väljer vi inte att ge tillstånd, vi är skyldiga enligt lag att skydda allas rätt till att få föra fram sin åsikt vid allmänna sammankomster. Det krävs väldigt starka argument till att neka en tillståndsansökan. För det andra är det just det som är så viktigt i en väl fungerande demokrati. Vår polismyndighet ska inte kunna välja vem som har rätt eller fel åsikter. Det är något vi som samhälle ska vara måna om. Det betyder dock inte att ett tillstånd ger dig rätt att bryta mot lagen. Att skydda yttrandefriheten har sitt pris men att inte skydda yttrandefriheten tror jag blir en betydligt högre kostnad för demokratin och det svenska samhället.

Malena Grann, chef Polisregion Öst

 

Kontaktperson för media

Malena Grann finns tillgänglig för intervjuer under dagen.

Tid: 11.30-14.30

Plats: Linköping eller via telefon.

Kontakt: Tommy Thorngren, pressansvarig polisregion Öst. 010-566 75 26 eller mejl tommy.thorngren@polisen.se