Här planeras det för ett nytt polishus i Gävle

Polismyndigheten och Gävle kommun har tecknat en avsiktsförklaring om att bygga ett nytt polishus i Västra Kungsbäck intill både E4 och E16. Beslutet klubbades på kommunstyrelsemötet den 12 april.

Polisen i Gävleborg har sedan ett par år tillbaka diskuterat möjligheterna att bygga ett nytt polishus och avsiktsförklaringen är nu ett första steg närmare en etablering.

- Det är så positivt att det nu planeras för ett nytt polishus i Gävle, framförallt med tanke på att polisen ska växa och vi ska bli fler i Gävleborgs län. Vi är trångbodda redan idag och nuvarande polishus är inte heller anpassat efter dagens verksamhetsbehov och arbetsmiljökrav, säger Catarina Bowall, polisområdeschef i Gävleborg.

I samarbete med Gävle kommun har polismyndigheten under en längre tid tittat på flera olika etableringsalternativ för att hitta en lämplig plats.

- Vi har vägt in flera aspekter i valet av plats som bland annat utryckningsvägar, närhet till huvudled och säkerhetsavstånd. Även storleken på tomten är viktig så att vi har möjlighet att utöka verksamheten på sikt om behov skulle uppstå. Vi är tacksamma över kommunens stöd och engagemang. De har varit delaktiga och behjälpliga i arbetet med att få till ett polishus med en placering som motsvarar våra behov, säger Catarina Bowall, polisområdeschef i Gävleborg.

- Genom avsiktsförklaringen tar vi ett första viktigt steg för ett nytt och modernt polishus i Gävle som kan möta både dagens och framtidens behov hos en växande polismyndighet. Det är viktigt för Gävle att polisen har goda förutsättningar och jag är glad över att vi kunnat möta upp polismyndigheten på ett bra sätt, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Polisen har ett nära samarbete med Kriminalvården och är därför glada att de kommer att flytta med till det nya polishuset. 

- Äntligen får vi fler häktesplatser i Gävle. I och med bygget av ett nytt modernt häkte i Gävle ser vi en ökning av platskapaciteten både regionalt och nationellt. Att det dessutom placeras i Gävle är väldigt positivt då vi redan har många duktiga och erfarna medarbetare och god samverkan med polis och övriga myndigheter, säger Olof Vahlström Kriminalvårdschef VO Falun - Gävle - Östersund.

Åklagarmyndigheten utvärderar fortfarande deras möjligheter till att ingå i en samlokalisering.

Ett nytt polishus kan tidigast stå klart 2026/2027.  

En kartbild över den planerade placeringen av ett nytt polishus

En karta där placeringen av nytt polishus är utmärkt

Här planeras det nya polishuset i Gävle ligga. Bild: Gävle kommun