Hastighet i fokus under trafiksäkerhetsvecka i Stockholms län och Gotland

Trafikinsats på Tyresö, Stockholm.

Bild: Polismyndigheten

För att öka trafiksäkerheten och för att minska antalet olyckor genomför polisen i region Stockholm och Gotland en trafikinsats under vecka 16, mellan 18 och 24 april. Fokus är hastighetskontroller och trygghetsskapande arbete i trafiken.

Hastighet och nykterhet är de faktorer som har störst betydelse för trafiksäkerheten och om en trafikolycka sker, hur allvarliga följder olyckan får. Därför satsar polisen extra på att genomföra hastighetskontroller på olika platser i regionen. Trafikkontroller är också en mycket bra metod för polisen att upptäcka fordon där kriminella färdas och kunna beslagta narkotika, vapen och stöldgods.

Inriktningen på trafiksäkerhetsveckan kommer att vara på hastighetsöverträdelser och trygghetsskapande arbete i trafiken.

– Fokus är på de stora vägnäten där hastigheterna oftast är högre och som kommer att vara hårt trafikerade särskilt under måndagen. Annandag påsk är en stor resdag för många, säger Hans Nilsson Lanér, gruppchef på trafiksektionen hos polisen i Stockholm.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer, där alla hjälps åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Trafiksäkerhetsveckan med fokus på hastighet är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år. Kontrollerna genomförs dels synligt och dels genom dold övervakning. Målet är att minska antalet skadade och avlidna i trafiken.