Höga hastigheter – fokus under trafiksäkerhetsveckan i region Stockholm

Under vecka 16 genomförde polisen en trafiksäkerhetsvecka där inriktningen låg på hastigheter i syfte att öka trafiksäkerheten. Polisen prioriterade de större vägnäten där hastigheterna är högre och konsekvenserna vid en olycka ofta är allvarligare.

I regionen rapporterades 1 359 förare för att ha överskridit hastighetsbegränsningen, polisen omhändertog körkortet från 97 förare.

- Kontrollerna har skett både öppet med polismålade fordon där vi mäter med laserinstrument, men också dolt med civila polisfordon. Utöver hastighet har vi även kontrollerat fordon, nykterhet, beteenden i trafiken, kör- och vilotider hos yrkestrafikanter, säger Thomas Forsberg chef på trafiksektionen i region Stockholm.

Inte bara trafikbrott

Bortsett från trafikbrotten har andra brott uppdagats under kontrollerna. Bland annat rapporterades 17 personer för narkotikabrott och ett vapen påträffades.

I ett ärende blev en polispatrull beordrad till Sollentuna med anledning av ett misstänkt rattfylleri. När patrullen mötte den aktuella bilen såg de att föraren såg tom ut i blicken och lutade sig mot förardörren innan han körde på en trafikskylt, lyfte från marken och landade i mittrefugen. Vid kontroll av föraren visade han tydliga tecken på narkotikapåverkan och saknade körkort. Föraren är misstänkt för grovt rattfylleri, grov olovlig körning och narkotikabrott.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer som alla hjälps åt för att öka tryggheten i trafikmiljön. Trafiksäkerhetsveckan med fokus på hastighet är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år. Målet är att minska antalet skadade och avlidna i trafiken.