Enkät: Hur ser du på tryggheten i Varbergs kommun?

Tillsammans kan vi göra Varberg tryggare. Genom att svara på frågorna kan du vara med och påverka nästa års Medborgarlöfte. Svara senast 30 april.

Medborgarlöftet är ett samarbete mellan polisen i Varberg, Varbergs kommun och Region Halland och innehåller konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Genom att svara på frågorna i enkäten är du med och påverkar inriktningen av Medborgarlöftet för 2023. 

Här kan du ta del av Medborgarlöftet för Varberg 2022.

Senast den 30 april vill vi ha dina svar och du svarar anonymt.

Svara på trygghetsenkäten