Inbjudan till digital pressträff

Med anledning av skottlossningen i Årby i går, samt mordet som också inträffade i Eskilstuna under gårdagen, så bjuder polisen in till digital pressträff.

Polisen finns tillgänglig för att ge en lägesbild, samt berätta vad som sker i utredningarna i respektive ärende, inom ramen för rådande förundersökningssekretess. Polisen har också för avsikt att prata om det trygghetsskapande arbete som pågår och vad vi står inför framåt i ärendena. Pressträffen riktar sig till journalister.

Tid: I dag torsdag 28/4 kl 14.00

Plats: Via telefon. Uppkopplingsuppgifter lämnas till de som har anmält sig. Anmälan görs senast kl 13.30 i dag till bjorn-l.oberg@polisen.se

Deltagare:
Christoffer Bohman, chef för utredningssektionen i polisområde Södermanland
Elin Johansson, kommunpolis i lokalpolisområde Eskilstuna

Enskilda intervjuer efteråt: Både Christoffer Bohman och Elin Johansson finns tillgängliga för telefonintervju efteråt. Ange i din anmälan om du önskar intervju och med vem, samt dina kontaktuppgifter.