Inget brott bakom barns försvinnande

Onsdagen den 20 april anmäldes ett förskolebarn försvunnen från en förskola i Frödinge, Vimmerby. Efter ett flertal utredningsåtgärder är polisens uppfattning att inget brott skett vid händelsen.

Polisen larmades den aktuella förmiddagen till förskolan efter att ett förskolebarn saknades från det inhägnade området runt skolan. Flera patruller skickades till platsen och barnet anträffades av allmänheten cirka 2 km från skolan sittandes i ett dike.

Polisen inledde, med de uppgifter som framkommit, en förundersökning med rubricering olaga frihetsberövande. Polisens barnförhörsledare samtalade med barnet, dörrknackningar genomföres i området liksom ett flertal förhör genomfördes.

Efter att nya uppgifter nu framkommit finns det inte längre misstankar att något brott ligger bakom barnets försvinnande. Skolans interna utredning visar att barnet varit borta från förskoleområdet cirka 60 minuter. Under denna tiden har barnet gått cirka 2 km innan anträffandet.

Förundersökningen kommer att läggas ned och alla brottsmisstankar avskrivs.