Kamerabevakning genom UAS i Vårby, Masmo och Vårberg

Karta över område för kamerabevakning genom UAS.

Karta över område för kamerabevakning genom UAS.

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200) i Vårby, Masmo och Vårberg genom UAS.

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14 a § Kamerabevakningslagen (KBL) genom UAS (Unmanned Aerial System, vilket är obemannade flygfarkoster).

Beslutet gäller den 21 april 2022 klockan 16-24. Upptagningsområdet för kamerabevakning är Vårby, Masmo och Vårbergs IP, vilket framgår av kartan.

UAS kommer att användas av polis för att utreda, förebygga eller förhindra brott och ordningsstörningar. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder.