Medborgardialog för trygghet i din kommun

Bild på ett barns hand i en vuxens hand

Polisen i Jämtlands län genomför en medborgardialog om trygghet. Det finns en digital enkät på vår webbplats, ta chansen att berätta vad du tycker. Enkäten tar bara någon minut att fylla i.

Du som bor eller verkar i någon av länets kommuner har nu chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

För att nyttja våra respektive kunskaper och resurser på bästa sätt behöver polisen och kommunerna ha gemensamma lägesbilder. I det arbetet hämtar vi information från många källor och medborgardialogen är en viktig sådan källa.

Därför ber vi nu att du berättar om din upplevda trygghet, ditt svar är ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete!

Enkäten är nu stängd och efter sammanställning av svaren kommer en redovisning att presenteras för respektive kommun.