Tillståndsgiven allmän sammankomst i Norrköping

En tillståndsgiven allmän sammankomst kommer att äga rum under torsdagen 14 april, klockan 18.30, i Navestad, Norrköping.

Polisen kommer att ha en kommendering för att säkerställa den närvaro som behövs så att den allmänna sammankomsten kan genomföras utan brott och ordningsstörningar.

Alla medborgare har de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår. Det innebär bland annat att var och en får uttrycka sina åsikter och närvara vid allmänna sammankomster.

Polisen arbetar med en särskilt avsatt polisresurs för att se till att de som vill uttrycka sin åsikt ska kunna göra det.

I arbetet med den allmänna sammankomsten kommer polisen att använda UAS (Unmanned Aerial System).

Mediefrågor hänvisas till Polisens presstjänst.

Mer om polisens arbete med allmänna sammankomster