Nytt medborgarlöfte klart för Knivsta

Medborgarlöftet skrevs under av Kristoffer Lundstedt, tf lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta, och Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

Medborgarlöftet skrevs under av Kristoffer Lundstedt, tf lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta, och Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun. Bild: Knivsta kommun

Polisen och Knivsta kommun tecknade ett nytt medborgarlöfte för 2022. Säker trafikmiljö och ökad vuxennärvaro är några av de prioriterade områdena.

Medborgarlöftet innebär att Knivsta kommun och polisen tillsammans ska verka för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det gemensamma medborgarlöftet ska bidra till att Knivsta kommun blir en ännu tryggare plats för boende och besökare.

Medborgarlöftet skrevs under av Kristoffer Lundstedt, tf lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta, och Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun, tisdagen den 5 april.

– Vi ser fram emot att samarbeta med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Framförallt vill vi ha en närvarande polis och en stor vuxennärvaro i lokalsamhället, säger Kristoffer Lundstedt, tf lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta.

Medborgarlöften utgår från genomförda undersökningar eller dialoger med invånare och medarbetare om hur de upplever tryggheten och trygghetsarbetet i Knivsta kommun.

De trygghetsundersökningar som genomförts i Knivsta visar att de allra flesta invånare upplever Knivsta kommun som trygg och säker. Undersökningarna pekar dock på att centrala delar av Knivsta och Alsike kan kännas otrygga, särskilt runt de större skolorna och större samlingspunkter.

– Jag är väldigt glad över att vi återigen har tecknat ett medborgarlöfte tillsammans med polisen. Knivsta är en växande kommun och vi behöver fokusera på hur vi ska bibehålla det trygga samhälle som vi har haft hittills, och det tror jag att vi kommer att lyckas med också, säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

Prioriterade områden under perioden är:

  • Vuxennärvaro i tätorterna Knivsta och Alsike.
  • Trygghetsvandringar som genomförs av polis och kommun tillsammans med andra aktörer.
  • Polis och kommun ska verka för goda och säkra trafikmiljöer samt minskade ordningsstörningar kopplade till fordon.
  • Förebyggande arbete med bäring på ungdomar.
  • Utveckla det brottsförebyggande- och trygghetsperspektivet i framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner.

Arbetet med medborgarlöftet för 2022 kommer att följas upp i slutet av året.

Uppföljning av medborgarlöftet 2021

Uppföljningen av 2021-årsmedborgarlöfte visar att ett stort antal aktiviteter utförts under året för att öka tryggheten i kommunen.

Uppföljning av medborgarlöftet 2021.