Omfattande narkotikabeslag i södra Stockholm

De senaste veckorna har polisen gjort omfattande narkotikabeslag på flera adresser i södra Stockholm. Över 140 kilo misstänkt narkotika samt över 20 000 narkotikaklassade tabletter har tagits i beslag.

Flertalet personer har frihetsberövats. I samtliga av ärendena, som rubriceras som synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott, ser polisen ett liknande tillvägagångssätt där mellanhänder används för leverans, försäljning och förvaring av narkotika. 

– Majoriteten av ärendena är egeninitierade från ingripandeverksamheten i lokalpolisområde Skärholmen, men vi har också fått hjälp av andra myndigheter och lokalpolisområden. Det är stora mängder narkotika som i och med detta förvunnit från Stockholmsområdet, säger Sofie Sundman gruppchef vid polisen i Skärholmen. 

Under torsdagskvällen genomfördes ytterligare en insats i lokalpolisomårde Skärholmen där husrannsakningar utförts på flertalet adresser. Dessutom har det utförts kontaktskapande åtgärder till familjer där polisen i och med utredningarna uppmärksammat en oro för ungdomarnas utveckling i miljön. 

– Vi har i insatsen en tät samverkan med socialtjänsten då många av de berörda personerna är under 18 år. Syftet med vårt hårda arbete är inte bara för att få bort narkotikan från området utan vi skall också försvåra nyrekrytering av yngre personer. Vi har genom utredningarna sett att äldre personer i allt större utsträckning nyttjar yngre arbetskraft för att sälja, leverera och förvara narkotika, detta är något vi inte kan tolerera. Vi måste tillsammans med socialtjänsten, skolan och vårdnadshavare kroka arm för att förhindra nyrekryteringen och torsdagens insats var en del av vårt bidrag i den fighten, säger Sofie Sundman, gruppchef vid polisen i Skärholmen.