Omkörningsförbud för en tryggare trafik

illustration omkörningsförbud

illustration omkörningsförbud Bild: Trafikverket

Många reser till fjällen över påsken och det brukar innebära en intensiv trafik på E4 mellan Gävle och Tönnebro. För att öka tryggheten och säkerheten på vägarna har Trafikverket i samverkan med Polismyndigheten beslutat om ett omkörningsförbud.

På E4 mellan Gävle och Tönnebro är det mycket trafik under påsken, eftersom många resenärer passerar här till och från fjällen under några timmar. Det är i samband med omkörningar på avsnitt med dubbla körfält som det uppstår störningar med stora hastighetsförändringar när bilisterna ska tillbaka in i det enkla körfältet igen. Erfarenheter från tidigare år visar att det blir bättre flyt i trafiken och risken för olyckor minskar om alla håller sig i samma körfält.

Trafikpolisen finns på plats under påskhelgen och övervakar trafiken.

– Risken för olyckor på vägarna ökar när många ger sig ut i påsktrafiken. Omkörningsförbudet är därför en åtgärd som vi har använt i flera år för att öka trafiksäkerheten. Det har gett positiva effekter och det viktigaste av allt är att det inte har inträffat några allvarliga trafikolyckor. Trafiken på den här sträckan flyter på bra, även om det går långsammare. Tänk på att visa hänsyn, fokus är ändå att alla ska kunna genomföra sin resa på ett tryggt och säkert sätt och där har vi alla ett gemensamt ansvar, säger Erling Arvidsson, gruppchef på Trafiksektionen, region Mitt.

Omkörningsförbud på sträckan Gävle – Tönnebro gäller följande tider:

 • för norrgående trafik, onsdag 13 april kl.13-22.
 • för norrgående trafik, skärtorsdag 14 april kl.13-22.
 • för södergående trafik, påskdagen 17 april kl.13-22.
 • för södergående trafik, annandag påsk 18 april kl.13-22.

Information längs vägen

Information om omkörningsförbudet kommer att finnas på Trafikverkets och kommuners digitala informationstavlor längs E4:an. Det kommer även att finnas skyltförsedda bilar längs sträckan.

Tips för en säkrare resa

 • Att anpassa hastigheten till väglaget
 • Att hålla hastighetsbegränsningarna
 • Att ta god tid på sig
 • Att ta raster
 • Att se till att alla i bilen har bälten
 • Att hålla avstånd
 • Att lasta säkert
 • Att inte använda mobilen vid bilkörning