Operation Vårfrid

12–18 april genomför polisen en brottsförebyggande insats med mål att minska antalet brott i nära relation.

Vårfrid är en brottsförebyggande insats som polisen i region Mitt genomför inför och under påskhelgen i samtliga tre polisområden; Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Målet är att minska antalet brott i nära relation och att i slutändan rädda liv.    

- Under storhelger och ledigheter är det vanligt att antalet brott i nära relationer ökar. Vi kommer att fokusera på närvaro i bostadsområden, samtal med medborgare och delar även ut information om hur hjälp kan nås för den som är utsatt eller för de som uppmärksammar att det inte står rätt till hos grannar eller bekanta. Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka och mörkertalen är stora eftersom vi känner till att många våldsutsatta varken vill eller vågar anmäla. Det är därför viktigt att informera alla i samhället om att agera utifrån sin förmåga, ta känslan på allvar och att hellre kontakta polisen en gång för mycket än inte alls, säger Linda Hedmark, polisområdeschef Västmanland.  

Genom insatsen vill polisen öka medvetenheten kring hur vanligt förekommande brott i nära relationer är 

- Under 2021 inkom drygt 6000 ärenden gällande brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna i region Mitt. Bara det är 6000 skäl till att vi genomför Vårfrid. Vi känner till att det under storhelger och ledigheter är vanligt att brott mot särskilt utsatta brottsoffer ökar. Nu har vi en möjlighet att samordnat sätta ljus på den här viktiga samhällsfrågan och visa de som är brottsutsatta att vi bryr oss och även skicka signalen till gärningsmännen att de har våra ögon på sig, säger Linda Hedmark.  

En del av polisens satsning på särskilt utsatta brottsoffer
Operation Vårfrid sker inom ramen för Polismyndighetens satsning mot särskilt utsatta brottsoffer. I region Mitt benämns arbetet Strategi Gryning och fokuserar på våld inom familjen, våldtäkter, sexualbrott mot barn inklusive grooming samt barnpornografibrott. Resursförstärkningar av utredare, metodutveckling och kompetenshöjning, bland annat i samverkan med Åklagarmyndigheten, är några av åtgärderna som vidtagits. Liv ska räddas, våld ska minska, rädsla ska bytas mot trygghet, fler gärningsmän ska lagföras och visionen är noll döda.