Över 2000 bilder och filmer från allmänheten efter påskhelgen

I samband med de våldsamma upplopp som ägde rum under påskhelgen efterlyste polisen film och bilder från allmänheten. Över 2000 tips har kommit in, varav hälften filmer.

Vid större händelser kan filmer och bilder från allmänheten vara avgörande för att identifiera, lokalisera och gripa gärningsmän samt för att ge en bättre lägesbild. Med hjälp av en ny utökad tipsfunktion har polisen kunnat hantera stora mängder material i form av filmer och bilder från allmänheten efter påskhelgens händelser.

Nu har den utökade tipsfunktionen stängt och ungefär 2000 tips kommit in. Av dessa är cirka 1000 filmer. Många har utnyttjat möjligheten att skriva ner sin berättelse och erbjudit sig att vittna.

– Vi är tacksamma för allmänhetens engagemang och jobbar hårt för att dessa personer ska lagföras. Vi har också många egna filmer via kroppsburna kameror, fasta kameror och drönare, men allmänhetens filmer kompletterar händelserna ytterligare och möjliggör lagföring av de som begått brott, säger Jonas Hysing, kommenderingschef.

Polisen kommer att använda den utökade tipsfunktionen när särskilt hög kapacitet krävs.

– Det är ingen ny tipsfunktion utan kommer att används vid speciella händelser för att snabbt hantera särskilt omfattande informationsmängder utan att belasta andra system, säger Jonas Hysing.