Polisen avslår ansökan om allmän sammankomst

Polisen avslår Rasmus Paludans ansökan om allmän sammankomst i Stockholm den 1 maj.

Polisen i region Stockholm har handlagt ansökan från politikern Rasmus Paludan om tillstånd för allmän sammankomst i Stockholm den 1 maj. Rätten att uttrycka och manifestera sina åsikter har ett starkt skydd i grundlagen och att värna demokratin ingår i polisens uppdrag. Endast i undantagsfall finns det möjlighet att begränsa rätten att hålla möten på allmän plats.  

Tillståndshantering sker utifrån varje enskild ansökan och utgår ifrån ordningslagen, förarbeten och praxis. I de flesta fall kan inte eventuella ordningsstörningar vid tidigare möten, som orsakats av motdemonstranter, påverka bedömningen. Att neka tillstånd är väldigt ovanligt eftersom det är en grundlagsskyddad rättighet att få demonstrera. Dock är allvarliga ordningsstörningar, fara för liv och hälsa och egendom försvårande omständigheter.

Efter en samlad bedömning med hänsyn till hot- och riskbedömning och tidigare händelser under påskhelgen i Stockholm och övriga regioner har polisen i region Stockholm beslutat om avslag.

Det är polisens uppdrag att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd. Det är också polisens uppdrag att säkerställa grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Frågan om Rasmus Paludans demonstrationstillstånd är komplex eftersom man behöver göra avvägningar mellan människors säkerhet och den grundlagsskyddade rätten att uttrycka sin åsikt. Vi inväntar även Förvaltningsrättens beslut för vägledning inför kommande bedömningar, säger Peter Ågren, kommenderingschef i region Stockholm för den särskilda händelsen Val 2022.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.