Polisen avslår ansökan om tillstånd för allmän sammankomst

Efter en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet har polisen beslutat att avslå politikern Rasmus Paludans ansökan om tillstånd för allmänna sammankomster i Borås.

Polisen i region Väst har handlagt ansökan från politikern Rasmus Paludan om tillstånd för allmänna sammankomster i Borås den 29 april. I tillståndshanteringen gör polisen en bedömning av varje enskild ansökan. Rätten att uttrycka och manifestera sina åsikter har ett starkt skydd i grundlagen och att värna demokratin ingår i polisens uppdrag. Endast i undantagsfall finns det möjlighet att begränsa rätten att hålla möten på allmän plats.

Polisens uppdrag är både att värna yttrandefriheten och att verka brottsförebyggande och att trygga ordning och säkerhet. Efter en bedömning har polisen i region Väst beslutat att Rasmus Paludans ansökan ska avslås. Polisen har med hänsyn till den hot- och riskbedömning samt de allvarliga ordningsstörningar och våldsamma upplopp som inträffade under påskhelgen beslutat om avslag.

– Vi har sett hur allmänheten utsatts för allvarlig fara och att poliser har kommit till skada. Våld som uttryck för missnöje får aldrig accepteras. Polisens uppdrag är att trygga säkerheten och det ska vi göra, men alla goda krafter behöver hjälpas åt för att behålla lugn och ordning. Rasmus Paludan har en retorik som går ut på att skapa oordning och kaos. Vi behöver hjälpas åt att för att slå hål på den retoriken, säger Emelie Kullmyr, kommenderingschef i region Väst för den särskilda händelsen Val 2022.  

Polisens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. I region Väst har det inte kommit in någon annan ansökan än den som rör Borås.

Polisen i region Väst har ett nära samarbete och för dialog med lokala aktörer, föreningar och trossamfund för att förebygga ordningsstörningar och brott.

Mer om polisens arbete med allmänna sammankomster