Polisen avvisar ansökan om tillstånd för allmän sammankomst i Trollhättan

Med hänsyn till sent inkommen ansökan har polisen beslutat att avvisa politikern Rasmus Paludans ansökan om tillstånd för allmän sammankomst i Trollhättan.

Polismyndigheten har tagit emot Rasmus Paludans ansökan att genomföra en allmän sammankomst i Trollhättan den 30 april 2022. Ansökan kom till Polismyndigheten idag. Rätten att uttrycka och manifestera sina åsikter har ett starkt skydd i grundlagen och att värna demokratin ingår i polisens uppdrag. Men enligt ordningslagen ska ansökan göras skriftligen i god tid. Om möjligt ska ansökan ha kommit in senast en vecka före sammankomsten. Polismyndigheten konstaterar att tiden är knapp för att genomföra den prövning av ordning och säkerhet som erfordras för ifrågavarande ärende. Polismyndigheten beslutar därför att avvisa ansökan. Detta beslut får överklagas till förvaltningsrätten.