Polisen genomför trygghetsmätningar i polisregion Öst

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför nu polisregion Öst en trygghetsmätning i samtliga av regionens kommuner.

Vi vill veta hur boende ser på eventuella problem i sitt närområde, om brottsutsatthet under det senaste året, om boendes oro för att utsättas för brott och om upplevd trygghet. Enkäten innehåller också frågor om polisens verksamhet i närområdet.

– Att svara på frågorna är frivilligt, men ju fler som svarar desto bättre underlag har vi för vårt fortsatta arbete, säger regionpolischef Malena Grann.

Resultatet av mätningen kommer att delas med kommunernas politiker och tjänstemän. Kunskaperna från trygghetsmätningen kommer således att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunernas verksamhet; framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Om mätningen

Trygghetsmätningen genomförs med hjälp av en enkät som skickas ut till slumpvis utvalda. Vi ber er som får enkäten att ägna en stund åt att besvara de frågor som ställs i det bifogade formuläret. Det är Origo Group AB som genomför undersökningen för Polismyndighetens räkning.