Polisen har kontrollerat taxiverksamhet och hastighet i Göteborg under helgen

Fredag och lördag kväll genomförde polisen trafikkontroller runtomkring centrala Göteborg. Fredagskvällen kontrollerade polisen taxiförare – ett flertal taxichaufförer fick anmärkningar.

Fredag genomförde gränspolis och trafikpolis en gemensam insats för kontroller av taxibilar. Förarnas behörighet och deras rätt att utöva taxitrafik, att taxibilarna var i godkänt skick samt eventuella skulder hos kronofogden kontrollerades runt om Göteborg.

– Vi kontrollerar att förarna har en giltig taxilegitimation, säger Martin Petersson, trafikpolis. Det krävs en extra behörighet för att få köra taxi. Vi kontrollerar också själva fordonet och att taxametern är i rätt skick, så att kunderna betalar rätt pris.

Cirka 70 taxibilar genomgick kontroller under fredagskvällen. 17 taxiförare fick böter för olika brister.

– De vanligaste bristerna handlade om hur förarna har skött sin kör- och vilotid, att taxametern ej var besiktigad samt att de har angett felaktig prisinformation, förklarar Martin Petersson.

– Skälen till att vi gör den här typen av kontroller är dels för att kunderna ska kunna känna sig trygga som passagerare, det ställs ju särskilda krav på taxiförare. Förarna ska till exempel inte ha begått grova brott. Dels vill vi motverka osund konkurrens. Det finns förare som kör svart eller som manipulerar taxametern så att kunderna får betala ett högre pris.

Som allmänhet bör man vara uppmärksam när man beställer taxi och till exempel bara hoppa in i en bil som har gula skyltar.

– Att bilen har gula skyltar betyder att den är registrerad som taxiverksamhet. Sen kan man också dubbelkolla att föraren har en giltig taxilegitimation. Taxilegitimationen ska sitta på förarpanelen.

25 körkort omhändertogs under lördagen för grova hastighetsöverträdelser

Lördag kväll genomförde polisen hastighetskontroller på lederna kring Göteborg.

– Vi har sett en trend av högre hastigheter i och med vårens entré och under det här passet har vi därför inriktat oss på att stoppa bilar i de högre hastigheterna, säger Martin Petersson.

Resultatet av hastighetskontrollerna blev 25 omhändertagna körkort, samtliga för grova hastighetsöverträdelser. Utöver det 46 ordningsböter och 2 grova olovliga körningar.

– Den som körde fortast under lördagspasset var en 20 årig-kvinna som körde 161km/h på 100-sträcka.

– En annan förare hade blivit av med körkortet under gårdagen, då han hade kört i 167 km/h på en 110-sträcka nere i Ängelholm. Han fick då ett medgivande av polisen att köra i 48 timmar. I vår kontroll blev han uppmätt i en hastighet av 109km/h på en 70-sträcka. Den här gången fick han inget medgivande att köra vidare.