Polisen och kommunen genomför trygghetsmätning

Vilka problem ser du där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Det vill polisen, tillsammans med kommunerna Örebro, Karlstad, Falun och Borlänge ta reda på genom en lokal trygghetsmätning.

Polisen och de fyra största kommunerna i polisregion Bergslagen genomför för första gången en lokal trygghetsmätning. Syftet är att ta reda på vilka problem medborgaren upplever i sitt närområde för att, med den vetskapen, kunna öka tryggheten.

Under vecka 17 får 12 900 personer i åldrarna 16 – 85 år trygghetsmätningen hem i brevlådan (1 800 personer i Borlänge, 2 700 personer i Falun, 3 600 personer i Karlstad och 4800 personer i Örebro). Mätningen kommer i form av en enkät som kan besvaras på papper eller via ett webbformulär.

För att bilden av medborgarnas behov och önskemål ska bli så tydlig är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Polisen och kommunerna hoppas därför att de, slumpvis utvalda, medborgare som får enkäten hemskickad tar sig tid att svara.

Svaren kommer att utgöra värdefullt underlag för beslut om vilka åtgärder polisen och kommunerna ska vidta för att minska brottsligheten och öka tryggheten hos medborgarna.

Enkäten innehåller bland annat frågor om hur medborgaren ser på eventuella problem i närområdet, om hen utsatts för något brott det senaste året eller är orolig att utsättas för brott.

Har du frågor om trygghetsmätningen?

Polisens kontaktpersoner (nås via växeln, 114 14):

Karlstad: lokalpolisområdeschef Ulrika Sundström 

Falun: Martin Öhman, lokalpolisområdeschef 

Borlänge: Thomas Hellgren, lokalpolisområdeschef  

Örebro: Mattias Forssten, lokalpolisområdeschef 


Kommunernas kontaktpersoner:

Karlstad: Olle Wikberg, strateg kommunledningskontoret (070-650 37 50)

Falun: Anders Lindh, kommunalråd (anders.lindh@falun.se, 023-86323) och Ulrika Gustafsson Lindberg, brottsförebyggande samordnare (ulrika.gustafsson-lindberg@falun.se).

Borlänge: Sonja Sahlin, brottsförebyggande samordnare (sonja.sahlin@borlange.se)

Örebro: Johanna Sollerman, brottsförebyggande samordnare (johanna.sollerman@orebro.se).