Projekt Vällingklockan – föräldrastöd i utsatta områden

  • Karoline Andersson, polis i Fyrbodal, tillsammans med ett barn på förskolan.
    Karoline Andersson, polis i Fyrbodal, tillsammans med ett barn på förskolan. Bild: Jenny Widén
  • Foto på förskolans utsida med texten "Välkommen till Vällingsklockans förskola".
    Vällingklockan är en förskola i området Kronogården i Trollhättan. Det går cirka 150 barn på förskolan och de pratar 26 olika språk. Bild: Jenny Widén
  • Jodie Felle, Fältenheten, Socialtjänsten Trollhättans stad, Karoline Andersson, strategisk kontaktperson vid polisen i Fyrbodal, Ewa Glennius, rektor på Vällingklockans förskola, Trollhättans stad.
    Jodie Felle, Fältenheten, Socialtjänsten Trollhättans stad, Karoline Andersson, strategisk kontaktperson vid polisen i Fyrbodal, Ewa Glennius, rektor på Vällingklockans förskola, Trollhättans stad. Bild: Jenny Widén
1/3

Förskolan Vällingklockan har tillsammans med polis och socialtjänst i Trollhättan identifierat ett arbetssätt som stärker föräldrar i utsatta områden.

Förskolan Vällingklockan som ligger i Kronogården har tillsammans med polis och socialtjänst skapat en utbildning där föräldrar kan få kunskap och redskap som stärker dem i föräldrarollen.

Föräldrar till barn tillhörande de två största språkgrupperna på förskolan, somaliska och arabiska, bjöds tillsammans med tolkar in vid sex tillfällen då de fick möjlighet att träffa och prata med personal från förskolan tillsammans med polis och socialtjänst.  

Nya perspektiv

Varje träff har haft ett specifikt tema. Det har bland annat handlat om kultur och traditioner, hedersproblematik, svensk lagstiftning samt språkets betydelse för att bli en del av det svenska samhället.

– Vi har identifierad ett arbetssätt för att stärka föräldrarna och på så sätt skapa goda förutsättningar för barnens framtid. Det har utformats efter grundbultarna inom brottförebyggande arbete, det vill säga kunskapsbaserat och systematiskt, berättar Karoline Andersson, strategisk kontaktperson vid polisen i Fyrbodal.

Utbildningstillfällena har varit på frivillig basis och till stor del formats efter deltagarnas önskemål och frågeställningar.

– Vår ambition har varit att tillsammans med föräldrarna utforska vilka delar av föräldraskapet de upplever som mest utmanande och bidra med nya perspektiv och redskap, säger Jodie Felle, fältsekreterare i Trollhättan.

Alla har samma mål

Sammanlagt har ett 20-tal föräldrar deltagit och på vissa av mötena har det visats film och ibland har berättelser från verkligheten använts som grund till dialog.

– Det är inte bara de föräldrarna som deltar som påverkas utan vår förhoppning är att de delar med sig och blir positiva budbärare i lokalsamhället. Vi vill minska risken för utanförskap och på sikt kriminalitet, säger Karoline Andersson.

Initiativtagare till projektet är Ewa Glennius som är rektor på förskolan Vällingklockan. Hon menar att det varit givande att alla fått bidra med sitt perspektiv.

– Vi har ju alla samma mål – att barnen ska lyckas och få ett bra liv, säger Ewa Glennius, rektor på Vällingklockans förskola i Trollhättan.

Fortsättning följer

Trots att projektet löpt under en relativt kort tid tycker aktörerna sig se positiva effekter av samverkan, något som även stämde överens med föräldrarnas uppfattning enligt den utvärdering som gjordes vid sista träffen. Nu har det tagits beslut om att starta upp nya föräldragrupper.

– Vi har även tagit nästa steg som innebär att bygga en relation mellan förskolebarnen och polis. Det gör vi genom att poliser från Trollhättan besöker barnen på förskolan en stund varje vecka, berättar Jenny Wester, lokalpolisområdeschef i östra Fyrbodal.