Risk för lokala trafikstörningar på söndag

  • Karta för övervakade områden och tidsintervaller, Stockholms city.
    Bild: Polisen
  • Karta för övervakade områden och tidsintervaller, Stockholms city.
1/2

Under den 1 maj har ett flertal politiska partier ansökt om och beviljats tillstånd för demonstrationer och torgmöten i Stockholms län. För att detta ska kunna genomföras kommer trafiken spärras av på ett flertal platser och tidpunkter.

Stockholm city och flera andra kommuners centrala platser och vägnät kommer under vissa delar av dagen vara avspärrade till förmån för demonstrations- och yttrandefriheten.

Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att underlätta framkomligheten och trafiksituationen, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott.

Vid insatsen kommer polisen att använda UAS (Unmanned Aircraft System, system för obemannade flygfarkoster) i brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS sker för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte är att på ett effektivt sätt kunna lösa störningar i trafiken som kan uppstå.

Se bifogad karta för övervakade områden och tidsintervaller. Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i KBL - Kamerabevakningslagen.