Risk för trafikstörningar under fotbollsderby i Solna

Söndagen den 24 april spelas ett fotbollsderby på Friends Arena med avspark klockan 15.00. Risk för trafikstörningar finns redan på förmiddagen, då personer på väg till matchen samlas i Råsunda, arenaområdet samt kring Odenplan och Vasaparken.

Polisen gör utifrån tidigare erfarenheter bedömningen att människor kommer börja samlas omkring kl 11.00. Därefter kommer personerna att med företrädesvis allmänna kommunikationer ta sig till Solna. Många personer kommer att färdas samtidigt till arenan och det finns därför risk för köbildningar och störningar i trafiken.

Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att underlätta framkomligheten, förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polis kommer även stötta arrangören i deras ansvar vid arenan och under arrangemanget. Polisen arbetar tillsammans med arrangören och värnar om en positiv stämning för att gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Erfarenheter visar också att insläppen tar tid på grund av att besökarna måste visiteras för att undvika att otillåtna föremål tas in på arenan. Ordningsstörningar kan inte uteslutas. Det kan också förekomma illegal pyroteknik när åskådarna samlas och därefter tar sig till arenan samt inne på arenan vilket kan orsaka obehag samt medföra hälsorisker.

Vid insatsen kommer polisen att använda UAS (Unmanned Aircraft System, system för obemannade flygfarkoster) i brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS sker för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte är att på ett effektivt sätt kunna lösa störningar i trafiken som kan uppstå. Se nedanstående kartor för övervakade områden och tidsintervaller. Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Kartbild Vasaparken

Övervakningsområde för UAS över Odenplan

Kartbild över Friends Arena

Övervakningsområde UAS över Friends Arena

Mer information om matchen och arenaområdet finns på www.friendsarena.se.

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se www.sl.se.