Så trygga känner sig Sundsvallsborna

Pressträff, trygghetsmätning 2022

Niklas Säwén, (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad, Jonas Albecker, vd på Stadsutveckling i Sundsvall AB och Helen Otterström, samordnare vid Sundsvalls kommun. Bild: Sundsvalls kommun

Samverkan och dialog skapar ett allt tryggare Sundsvall. Resultatet av den senaste trygghetsmätningen är ett kvitto på det.

Genom bland annat trygghetsunderökningar och intervjuer med medborgare och det lokala näringslivet så har arbetet med nya Hållplats Stenstan tagit fart. Precis som med Sundsvalls nya resecentrum så har trygghetsarbetet varit en av prioriteringarna.

Sundsvalls kommun har tillsammans med Stadsutveckling i Sundsvall AB och Polisen metodiskt genom flera år arbetat tillsammans för ett tryggare Sundsvall. Och Sundsvallsborna upplever sig trygga. Mellan 2018 och 2021 har index legat på samma nivå med små marginella skillnader – långt under det nationella genomsnittet. Det visar resultatet av den gemensamma trygghetsundersökningen för 2021. 

– Vi hade en god dialog vid byggandet av Sundsvalls nya resecentrum och undersökningar har visat att tryggheten har ökat där. Nu senast har den goda dialogen fortsatt inför uppförandet av Hållplats Stenstan på Esplanaden i Sundsvall, säger Niklas Säwén, (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Genom bland annat bättre belysta områden och bättre översikt så fortsätter trygghetsarbetet i Sundsvall. 

– Vi har dessutom ökat vår närvaro där vi sett att det funnits ett behov. Vi arbetare proaktivt och med kontinuitet i vårt trygghetsarbete, säger Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad.

– Varje dag rör det sig en stor mängd människor från tidig morgon till inpå nattimmarna i vår vackra stad. Genom vår citysamverkan arbetar vi för att invånare, besökare och företagare ska känna sig trygga, säger Jonas Albecker, vd på Stadsutveckling i Sundsvall AB.

I resultatet från den senaste trygghetsundersökningen så visar den bland annat på att de övergripande problemen är få när hela kommunen undersöks i den här trygghetsmätningen. En något avvikande del är centrum som visar ett högre värde än för kommunen som helhet. Det handlar dels om att många känner sig otrygga när de är ute ensamma, det synliga missbruket skapar otrygghet och att kvinnor känner sig mer otrygga än män på buss och tåg.

Fakta

Trygghetsmätningar i Sundsvalls kommun har skett med samma frågeformulär år 2002, 2004 2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020 respektive 2021. Enkäten för 2021 har skickats ut som brev till invånare i åldern 16-85 år med möjlighet att besvara enkäten på webben. Sedan 2019 har en fördjupande fråga om nedskräpning ställts, den har bara varit möjlig att besvara på webben.

Det är 300 respondenter bosatta i centrum och 600 respondenter bosatta utanför centrum som har fått enkäten. Svarsfrekvensen som helhet 2021 var 57,3%, en fortsatt långsamt sjunkande svarsfrekvens jämfört med tidigare år. Frågorna är kopplade till folkbokföringsadressen.