Sänk hastigheten och rädda liv!

Under vecka 16, mellan den 18 och 24 april, läggs extra fokus på att genomföra hastighetskontroller för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Genom att sänka hastigheten kan du bidra till att rädda liv.

Varje år omkommer omkring 200 personer i vägtrafikmiljön. Den mest avgörande faktorn är hastigheten som har stor påverkan på utgången av en trafikolycka. Där gör även små hastighetsöverträdelser skillnad.

Under veckan kommer därför polisen genomföra ett stort antal hastighetskontroller. Kontrollerna kommer att genomföras såväl synligt, men även genom dold övervakning i video-/pilotfordon. Viktigast är dock att alla fordonsförare bidrar till en säkrare trafikmiljö genom att följa skyltad hastighet.

– Många förare kör lite för fort och tror att 6-9 km/h för mycket inte spelar någon roll, men det är tvärtom. För det första ökar risken för en dödlig trafikolycka markant om du krockar och för det andra leder det till att medelhastigheten på våra vägar ökar, förklarar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Hjälp till att rädda liv

Enligt Trafikverket kör ungefär hälften av alla fordonsförare för fort. Ursäkterna är mångfaldiga: Man har bråttom, följer hellre trafikrytmen än att hålla skyltad hastighet eller tycker att några få kilometer i timmen för fort inte spelar någon roll.

– Hastigheten är helt avgörande för hur allvarliga skador man får vid en olycka. Genom att hålla rätt hastighet ökar också möjligheterna att hinna reagera i tid om något oväntat händer. Håller vi hastighetsgränserna kan vi tillsammans rädda upp till 50 liv varje år, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.

Vid hastighetskontrollerna kommer polisen att lägga fokus på både de som kör lite för fort, 6-9 km/h, och på de som kör mycket för fort.

– Det vi behöver är en attitydförändring, det ska vara socialt oacceptabelt att köra för fort. Vi vet att sänkt hastighet räddar liv, men ändå kör så många för fort. Så tänk till när du sätter dig bakom ratten, vi kan alla bidra till att reducera dödstalen i trafiken. Börja hos dig själv, lätta på gasen och respektera gällande hastighetsbegränsningar, de finns av en anledning, avslutar Ursula Edström.

Zhero – samverkan för att nå Nollvisionen

I samverkan med Trafikverket och en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende för att nå målen i Nollvisionen. Genom stärkt kommunikation kan trafiksäkerhetsfrågan också lyftas högre på samhällsagendan.

Zheros webbplats