Polisen i region Mitt bifaller ej Rasmus Paludans ansökan om allmän sammankomst

Polisen i region Mitt har behandlat ansökan från politikern Rasmus Paludan om tillstånd för allmän sammankomst i Uppsala den 1 maj.

Rätten att uttrycka och manifestera sina åsikter har ett starkt skydd i grundlagen och att värna demokratin ingår i polisens uppdrag. Endast i undantagsfall finns det möjlighet att begränsa rätten att hålla möten på allmän plats.

Tillståndshantering sker utifrån varje enskild ansökan och utgår ifrån ordningslagen, förarbeten och praxis. I de flesta fall kan inte eventuella ordningsstörningar vid tidigare möten, som orsakats av motdemonstranter, påverka bedömningen. Att neka tillstånd är väldigt ovanligt eftersom det är en grundlagsskyddad rättighet att få demonstrera. Dock är allvarliga ordningsstörningar, fara för liv och hälsa och egendom försvårande omständigheter.

Efter en samlad bedömning med hänsyn till hot- och riskbedömning och tidigare händelser under påskhelgen i övriga regioner har polisen i region Mitt beslutat om avslag.

- Polisen har en stor och viktig uppgift att tillförsäkra allmänheten skydd. Vi måste också se till vårt uppdrag att säkerställa grundlagsskyddande fri- och rättigheter. Polismyndighetens sammantagna bedömning är att det är nödvändigt med hänsyn till ordningen och säkerheten att avslå ansökan om tillstånd att anordna allmän sammankomst i Uppsala den 1 maj, säger Lars Fredin kommenderingschef i region Mitt för den särskilda händelsen Val 2022.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.