Trafikvecka i region Mitt: närmare 1500 fortkörare

Under vecka 16 genomförde polisen en trafikvecka med fokus hastighet. I region Mitt bötfälldes närmare 1500 personer för hastighetsöverträdelse.

Fokus för denna vecka har varit hastighetskontroller på framför allt vägar med högre hastigheter där olycksrisken är större.

– Under veckan som gått har vi lyckats med att genomföra ett stort antal trafikkontroller, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt.

Kontrollerna har genomförts på många varierande platser under dygnets alla timmar, i enlighet med den så kallade 20-minutersmetoden. Val av plats gör polisen utifrån erfarenhet och kunskap om sträckor där trafikolyckor har skett eller genom tips från allmänheten.

Låg toleransnivå

I region Mitt har 1490 personer rapporterats för hastighetsöverträdelser. Mer än var fjärde (28,3%) av de som körde för fort, låg i intervallet 6-9 km/h över tillåten hastighet.

– Även små hastighetsöverträdelser spelar roll då de bidrar till att medelhastigheten på våra vägar ökar, och därmed även risken för trafikolyckor med allvarliga personskador eller omkomna till följd. För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att rapportera både de som kör lite för fort och de som kör mycket för fort, säger Maria Rosander.

Stöldgods och narkotika

Vid hastighetskontrollerna har polisen även upptäckt annan brottslighet; bland annat tre stölder och en efterlyst person. Utöver detta rapporterades också 42 fall av narkotikabrott.

– En viktig del i vårt arbete är att lyfta blicken och upptäcka sådant som kanske inte är uppenbart eller fokus för våra kontroller. Vapen, narkotika och kriminella som använder vägnätet för att begå brott, hör inte hemma i trafiken, avslutar Maria Rosander.

Hastighet 6-9 km/h Narkotika Stölder Efterlysta
PO Uppsala 626 222 11 0 0
PO Västmanland 516 127 7 2 1
PO Gävleborg 134 41 3 0 0
Trafiksektion Mitt 214 33 21 1 0
Totalt 1490 423 42 3 1