Tre personer åtalade för inblandning av sprängning av polishuset i Helsingborg

I dag har åklagaren väckt åtal mot tre män misstänkta för grov allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Alla tre är häktade sedan slutet av januari 2022.

- Attacken mot polishuset i Helsingborg var en attack mot oss och hela samhället. Vid den aktuella händelsen utsattes såväl personal inom polisen som allmänhet för stor fara. 

- Vi är glada över att det utredningsarbete som gjorts nu lett fram till att tre personer åtalas. Detta är resultatet av ett mycket gott samarbete mellan oss och Åklagarmyndigheten, säger Susanne Hagström Rosenqvist, polisområdeschef i nordvästra Skåne. 

Det var den 18 oktober 2017 som polishuset i Helsingborg utsattes för en kraftig explosion. Den orsakade stora materiella skador på polishuset och krossade fönster på byggnaden mittemot. I polishuset befann sig nattpersonal samt intagna personer i arresten när sprängningen skedde. Totalt befann sig 120 personer i eller i närheten av polishuset. Ingen person skadades.

På en övervakningsfilm syns en person lämna en kylväska vid polishusets entré. När personen har lämnat platsen sker sprängningen. Flera vittnen observerade en scooter i nära anslutning till sprängningen och ett vittne har pekat ut en av gärningspersonerna. 

Vid husrannsakan hos en av de misstänkta fann polisens tekniker en jacka med samma sprängämneskomponenter som vid polishuset. Även en scooter med samma ämnen påträffades i den misstänktes förråd.

Åklagaren menar att en av de misstänkta har preparerat en kylväska med sprängmedel och sedan lämnat över kylväskan till de två andra männen och gett instruktioner om hur bomben skulle hanteras.

De tre misstänkta är uppväxta i Helsingborg och ingår enligt åklagaren i samma kriminella nätverk. Alla tre förnekar brott.

- Vi kommer inte ytterligare att kunna kommentera åtalet i det här skedet, nu avvaktar vi den fortsatta processen, säger Susanne Hagström Rosenqvist.