Trenden fortsätter – antalet anmälda brott i Helsingborg sjunker

Antalet anmälda brott i staden minskar för fjärde året i rad. Framför allt är det minskad skadegörelse och färre stölder som ligger bakom den positiva utvecklingen, visar den senaste samverkansrapporten från Helsingborgs stad och polisen i Helsingborg.

Helsingborgs stad och lokalpolisområde Helsingborg samarbetar sedan flera år tillbaka inom ramen för en samverkansöverenskommelse. Målet med överenskommelsen är att bekämpa narkotikahandeln, minska den organiserade brottsligheten samt öka tryggheten. En viktig del i samarbetet är att skapa sig en gemensam bild över vad som händer på olika håll i staden. Varje vecka har därför representanter från olika förvaltningar, räddningstjänsten, det kommunala bostadsbolaget, bevakningsbolag och Polismyndigheten möten för att få en aktuell lägesbild och samordna åtgärder.

Samarbetet utvärderas på årsbasis och rapporten för 2021 är nu klar. Den positiva trenden med minskat antalet anmälda brott i staden håller i sig för fjärde året i rad. Och även om det finns ett visst mörkertal så speglar den anmälda brottsligheten den faktiska utvecklingen relativt väl, enligt rapporten. Den brottskategori som minskar mest är skadegörelse. Jämfört med år 2020 har antalet anmälningar kopplat till skadegörelse minskat med 15 procent. Därtill har antalet stöldbrott mot person halverats de senaste fem åren.

– Det är glädjande att vårt brottsförebyggande arbete ger resultat. Alla helsingborgare ska känna sig trygga i sin stad och där är vårt mycket goda samarbete med polisen en av många viktiga pusselbitar för att den positiva utvecklingen ska fortsätta, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och fortsätter:

– Myndighetssamverkan är ett viktigt verktyg för att förhindra att den organiserade brottsligheten får fäste i staden. Vi kraftsamlar nu på flera plan och jag kan lova att trygghetsfrågorna kommer fortsätta stå högt på agendan framöver.

När det gäller arbetet mot narkotika har polisen accelererat sitt arbete. Fler personer har frihetsberövats och fler och större beslag har genomförts. Däremot konstateras att antalet yngre personer som är involverade i, eller befinner sig i nära anslutning till, narkotikahandeln ökar, visar rapporten.

– Antalet poliser har de senaste åren ökat och kommer öka i en allt högre omfattning framöver. Det gör att vi också kan lägga en större tyngdpunkt på det brottsförebyggande arbetet tillsammans med våra samverkanspartners där Helsingborgs stad är en värdefull och aktiv del i det arbetet, säger polischef Karim Ottosson i Helsingborg och fortsätter:

– Det lokala arbetet har också förstärkts sedan flera år tillbaka med både områdes- och kommunpoliser som i sin tur har en mycket god kännedom om de lokala förhållandena.

Samarbetet mellan staden och polisen fortsätter under 2022 med särskilt fokus på välfärds- och bidragsbrott, det vill säga den typ av brottslighet där företag eller individer missbrukar de offentliga ersättningssystemen för att få pengar de inte har rätt till.