UAS-bevakning

Karta över kamerabevakningsområde

Kamerabevakning med UAS måndagen den 18 april

Polismyndigheten har, i enlighet med 8, 9 och 14 a och b §§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, beslutat att kamerabevaka delar av Stockholms innerstad med Unmanned Aerial Systems (UAS, s.k. drönare). Kamerabevakning med UAS kan vid behov komma att ske på platser inom det upptagningsområde som framgår av kartan, dvs Diplomatstaden och Sergels torg samt sträckningen mellan dessa två platser.

Anledningen till kamerabevakningen är genomförande av en allmän sammankomst som lockar ett stort antal deltagare.

Behov av kamerabevakning med UAS bedöms föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.

Beslutet gäller från den 18 april 2022 kl 11:30 till kl 19:00

För mer information om Polismyndighetens behandling av personuppgifter vänligen kontakta registrator.stockholm@polisen.se

Bildmaterialet bevaras under maximalt 62 dygn. Därefter raderas bildmaterialet om det inte exporterats för att t.ex. ingå i en förundersökning. Polismyndigheten behandlar inte det inspelade materialet för något ändamål som är oförenligt med det som materialet samlades in för.

Tillgång till bildmaterialet från kamerabevakningen kommer inte att ges till fler personer än vad som behövs för att bevakningen ska kunna bedrivas.